Potřebujete poradit? Napište na fotomagnety24@dokidoki.cz nebo využijte kontaktní formulář na stránce s kontakty.

Magnetky z Vašich fotek

doručíme do 3 dnů


Obecná ustanovení o ochraně osobních údajů:

V souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 byla stanovena správcem a zpracovatelem osobních údajů společnost DOKI DOKI s.r.o. se sídlem Goetheho 1077/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč • IČ: 098 789 80. Společnost je zapsána v OR spisová značka C 343954 vedená u Městského soudu v Praze.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), konkrétně se jedná o nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016. Na základě tohoto nařízení se upravují podmínky pro správu a zpracování osobních dat.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme výhradně identifikační a kontaktní údaje zákazníků a registrovaných uživatelů v rozsahu nutném pro účely plnění uzavírané kupní smlouvy či registrace. Konkrétně se jedná o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa. U fyzických osob podnikajících a právnických osob zpracováváme navíc IČ, DIČ a název společnosti či firmy.

Rozsah, důvod a doba uložení osobních údajů:

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány ve vlastním systému společnosti pro účely plnění smlouvy, reklamace, komunikace, účetních kontrol a marketingových akcí v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení (pro účely plnění smlouvy, mark. komunikace a pro potřeby účetnictví)
 • IČ, DIČ či název společnosti, u podnikatelských subjektů (pro potřeby účetnictví)
 • úplná dodací adresa (pro účely mark. komunikace a plnění smlouvy)
 • úplná fakturační adresa (pro potřeby účetnictví)
 • telefonní číslo (pro potřeby podávání informací, plnění smlouvy, účetnictví a mark. komunikace)
 • e-mailová adresa (pro potřeby podávání informací a mark. komunikace)
 • IP adresa (pro potřebu kontrol, ochrany systému a logování změn)

Veškeré údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené důvody. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o odstranění osobních údajů z našeho archivu před uplynutím zákonných lhůt:

 • jméno a příjmení - 10 let pro účetní kontroly
 • IČ, DIČ či název společnosti, u podnikatelských subjektů - 10 let pro účetní kontroly
 • úplná dodací adresa - 2 roky pro možnost reklamace
 • úplná fakturační adresa - 10 let pro účetní kontroly
 • telefonní číslo - 2 roky pro možnost reklamace
 • e-mailová adresa - 10 let pro účely kontrol ÚOOÚ
 • IP adresa - 10 let pro účely kontrol ÚOOÚ

Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran. Výjimkou může být předávání e-mailových adres do aplikací pro rozesílání mark. nabídek (např. MailChimp, Sendy, atp.) nebo předávání telefonních čísel do aplikací pro rozesílání SMS zpráv (např. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), nikdy však pro účely mark. nabídek třetích stran. Osobní data zákazníků jsou chráněna a není s nimi obchodováno.

K čemu osobní údaje využíváme:

Osobní údaje využíváme pro účely plnění kupní smlouvy, plnění daňových zákonů České republiky a pro účely marketingové komunikace. Naše databáze obsahuje výhradně údaje zákazníků a registrovaných uživatelů. Marketingová komunikace se provádí elektronicky zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté e-mailové adresy zákazníků nebo zasíláním SMS zpráv na poskytnuté telefonní číslo. K tomu nás opravňuje oprávněný zájem kupujícího o naše produkty, který se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec C. Více o zasílání obchodních sdělení naleznete v obchodních podmínkách v bodu Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Co se děje s osobními údaji zákazníků a kdo k nim má přístup:

Ceny dopravy jsou individuálně stanoveny dle způsobu dodání zboží kupujícímu.

K osobním údajům v době plnění smlouvy a při možné reklamaci mají přístup zaměstnanci společnosti z důvodu vyřízení objednávky či reklamace. Přístup k osobním údajům zákazníků probíhá šifrovaně pomocí SSL certifikátu, přihlášení do systému je dvoufázové heslem a číselně generovaným kódem. Po uplynutí doby potřebné pro vyřízení plnění smlouvy jsou osobní údaje uchovávány v archivu zabezpečeném heslem. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě, výjimku tvoří daňové doklady, jejichž jsou osobní data nutnou součástí (dle platných daňových zákonů ČR).

Jak jsou osobní údaje ukládány:

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let v elektronické podobě v zaheslované databázi a přístup k nim je plně zabezpečen. Jedinou výjimku tvoří daňové doklady, které obsahují osobní údaje kupujícího v souladu s daňovými zákony ČR. Daňové doklady jsou uchovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2018 v elektronické, příp. v tištěné podobě v uzamčených prostorách. Osobní data nejsou nikdy předávána k užívání třetím stranám, výjimku tvoří nutné předání osobních údajů k účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Zpracování se provádí automaticky na základě poskytnutí osobních údajů kupujícím. Výjimku tvoří poloautomatické zpracování dat při aktualizaci osobních údajů, při provádění oprav či změn v osobních údajích a zpracování písemného nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení - vždy na základě žádosti zákazníka nebo registrovaného uživatele.

Při vyplňování registračních formulářů na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Jak nakládáme s osobními údaji:

Při vyplňování registračních formulářů poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím stranám. Výjimku představuje externí dopravce:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983,
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798,
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306,
 • WE|DO CZ s.r.o., Pražská 180, 250 66 Zdiby, IČ: 08313628,

kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní spojení a dodací adresa, tedy údaje nutném pro bezproblémové doručení zboží a provozovatel platební brány:

 • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, Poznań (60-166), Polska, NIP: 779-23-08-495,
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, REG: B 118 349,

kterému jsou osobní údaje předávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní spojení a dodací adresa, tedy údaje nutné pro vytvoření platby na platební bráně. Data jsou sdílena s aplikacemi třetích stran v rozsahu nutném pro doručení zásilky nebo pro realizaci platby.

Elektronické adresy zákazníků budou primárně využívány za účelem informování o stavu objednávky a následně pro zasílání propagačních materiálů a obchodních sdělení. Na základě práva kupujícího se zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu na základě písemné žádosti, a že zamezíme následnému doručování všech obchodních sdělení.

Na jakém základě rozesíláme obchodní sdělení:

Obchodní sdělení rozesíláme na základě poskytnutí e-mailové adresy kupujícím u svého nákupu. K tomu nás opravňuje oprávněný zájem kupujícího o naše služby. Na základě tohoto oprávnění jsou zasílány kupujícímu výhradně slevové kupóny a akční nabídky na zboží a služby v rozsahu nakoupeného zboží kupujícím. Tato úprava se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec C. Více o zasílání obchodních sdělení naleznete v obchodních podmínkách v bodu Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Jak se lze odhlásit z databáze příjemců obchodních sdělení:

Dle zákona č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec C umožňujeme svým zákazníkům rychlé a jednoduché odhlášení ze zasílání obchodních sdělení v patě e-mailu každého obchodního sdělení. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit i písemně ihned po provedení objednávky. Zavazujeme se odstranit v co nejkratším možném termínu e-mailovou adresu z databáze rozesílaných obchodních sdělení, nejdéle do zákonné lhůty 30 dnů dané článkem 15 až 22 obecného nařízení EU 2016/679. Více o zasílání obchodních sdělení naleznete v obchodních podmínkách v bodu Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Jak nakládáme se soubory cookies:

V internetovém obchodě využíváme soubory cookies, které jsou nezbytné k identifikaci vracejících se návštěvníků. Soubory slouží k přihlášení, zajišťování provizí, dokončení nákupu či zlepšení nebo zjednodušení chování webu. Při používání internetového obchodu se mohou do počítače uložit i některé soubory cookies třetích stran. Mezi takové externí zdroje může patřit

Cookies pro analýzu dat:

 • Google Analytics (sledování návštěvnosti)
 • Google AdWords (retargeting PPC reklam, vyhodnocení konverzí)

Cookies sociálních sítí a plug-inů:

 • Facebook (retargeting PPC reklam, přihlašování uživatelů)
 • Twitter (přihlašování uživatelů)
 • Pinterest (cílení zájmů uživatele)
 • Instagram (cílení zájmu uživatele, přihlašování uživatelů)
 • YouTUBE (cílení zájmu uživatele)

Cookies reklamních systémů:

 • Google AdWords (retargeting PPC reklam)
 • Sklik (retargeting PPC reklam, vyhodnocení konverzí)
 • Etarget (retargeting PPC reklam, vyhodnocení konverzí)

Cookies pro sledování reklam:

 • Double click (sledování výkonnosti PPC reklam)
 • Dynamic Google Remarketing (pro remarketing v obsahové síti)
 • Facebook custom audience (pro cílení inzerce na Facebooku)

Cookies affiliate programu:

 • Post Affiliate Pro (zjišťování nákupního chování, výplata provizí z partnerského programu)

a systémy navazující na výše zmíněné.

Použití Google Analytics kódu pro analýzu webu:

Internetový obchod používá pro analýzu návštěvnosti a konverzí službu společnosti Google Inc. (www.google.com). Google Analytics pro svůj chod používá soubory Cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Služba ukládá vaši IP adresu, informace o vašem zařízení a sleduje vaše chování a pohyb v internetovém obchodě. Veškeré informace se ukládají na server společnosti Google.

Chcete-li společnosti Google zabránit ve sběru dat a informací o vašem zařízení, můžete použít plugin internetového prohlížeče, který je ke stažení zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Použití Google Ads remarketing kódu:

Pro účely reklamního remarketingu a měření konverzí používáme službu Ads společnosti Google Inc. (www.google.com). Služba pro svůj chod využívá veškeré dostupné informace o vašem zařízení a o vás. Tyto informace jsou uloženy v Cookies ve vašem zařízení. Služba ukládá IP adresu, tovární informace o vašem zařízení, v případě přihlášení ke službám Google pak vaše jméno, věk a dostupné informace o vás. Více o této službě naleznete zde https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs

Použití Google Tag Manageru:

Internetový obchod používá pro správu produktů službu společnosti Google Inc. (www.google.com). Google Tag Manager pro svůj chod používá soubory Cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Služba spravuje ve svém jádru analytické a reklamní produkty společnosti Google, kterým předává informace o vás a vašem zařízení. Veškeré informace se ukládají na server společnosti Google.

Použití sociálních pluginů Facebooku, včetně Messengeru:

Internetový obchod používá tzv. sociální pluginy ze sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Všechny pluginy Facebooku jsou označeny logem společnosti nebo logem produktu společnosti Facebook. Vzhled pluginů si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Navštívíte-li webovou stránku používající sociální pluginy, naváže prohlížeč spojení se serverem Facebooku. Plugin není součástí stránky, nahraje se přímo ze serveru společnosti Facebook a je až následně integrován do webové stránky. Díky integraci získá Facebook informaci o vašem profilu, jste-li přihlášen do sítě Facebook, IP adresu a informace o vás a vašem zařízení. Veškeré informace se ukládají na server společnosti Facebook. Pro lepší kontrolu nad vašimi osobními údaji si přečtěte informace o ochraně údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Veškeré získané informace jsou používány pro analýzu chování zákazníků a pro reklamní remarketing. Chcete-li společnosti Facebook zabránit ve sběru dat a informací o vašem zařízení, můžete použít plugin internetového prohlížeče, který je ke stažení zde https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji nebo zde https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/facebook_blocker/

Použití sociálních pluginů Instagramu:

Internetový obchod používá tzv. sociální pluginy ze sociální sítě Instagram, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Všechny pluginy Instagramu jsou označeny logem společnosti nebo logem produktu.

Navštívíte-li webovou stránku používající sociální pluginy, naváže prohlížeč spojení se serverem Instagramu. Plugin není součástí stránky, nahraje se přímo ze serveru společnosti Facebook a je až následně integrován do webové stránky. Díky integraci získá Facebook informaci o vašem profilu, jste-li přihlášen do sítě Instagram, IP adresu a informace o vás a vašem zařízení. Veškeré informace se ukládají na server společnosti Facebook. Pro lepší kontrolu nad vašimi osobními údaji si přečtěte informace o ochraně údajů společnosti Facebook pro sociální síť Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Použití Post Affiliate Pro kódu pro analýzu nákupu:

Internetový obchod používá pro analýzu nákupu a pro vyplácení provize z nákupu affiliate partnerům službu Post Affiliate Pro společnosti Quality Unit, s.r.o., Vajnorska 100/A, 83104 Bratislava, Slovakia (https://www.postaffiliatepro.com/). Pro svůj chod používá soubory Cookies ve formě HTTP a FLASH, soubory jsou uloženy ve vašem zařízení. Služba ukládá vaši IP adresu, informace o vašem zařízení a kompletní informace o vašem nákupu. Veškeré informace se ukládají na náš server.

Práva subjektů osobních údajů:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, patří:

Právo na přístup:

 • Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a to písemně e-mailem.
 • Na Vaši žádost Vám poskytneme seznam zpracovávaných osobních údajů, pokud bude požadavek předložen písemnou formou.

Právo na nápravu:

 • Můžete požadovat opravu nepřesných osobních údajů, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo být zapomenut):

 • Za určitých okolností máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje vymažeme na základě žádosti, pokud nebudeme tyto údaje nutně potřebovat k realizaci smlouvy s Vámi, nebo nebudeme ze zákona povinni je ukládat.

Právo na omezení:

 • Máte právo omezit naše zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů:

 • Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně, máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto osobní údaje třetí osobě bez omezení, pokud je to z technického hlediska možné.

Právo na námitky:

 • Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů. Pokud jste požádali o zasílání našich obchodních sdělení a nechcete je nadále přijímat, můžete snadno zrušit příjem dalších informací od nás.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

 • Obecně platí, že máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky nebo Vás významně ovlivňuje. Neplatí to, pokud je mimo jiné nutné automatizované rozhodování a profilování při uzavírání nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi.

Právo na stažení souhlasu:

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že to neovlivní zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv, jak je popsáno výše, nebo budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na níže uvedenou e-mailovou adresu. Pokud chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete tak učinit u orgánu dozoru nad ochranou údajů.

Závěrečná ustanovení:

Tento dokument o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 1. září 2021. Změny vyhrazeny.

Partneři